Projeler

Faaliyet gösteren projelerimize aşağıdan ulaşabilirsiniz:

RTU Projeleri

Türkiye temsilciliğini yaptığımız Mauell RTU lar tarafımızdan aşağıdaki projelerde kullanılmıştır:

 • Ovacık TM
 • As Cimento TM
 • Ermenek TM
 • Konya Şeker
 • Yaprak HES
 • Tuna HES
 • Umut HES
 • Balıkesir RES
 • Çerkezköy OSB TM

Ayrıca aşağıdaki RTU lar için destek hizmeti vermekteyiz:

 • AES Entek Bursa
 • AES Entek İzmit
 • Bandırma RES (Bilgin Enerji)
 • Ziyaret RES
 • Düzova RES
 • Petkim
 • Bis Enerji

RITM Scada Entegrasyonu

Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YGEM) tarafından istenen Rüzgar Enerji Santrallerinin (RES)
Scada sistemlerinden istenilen verilerin ilgili protokollerle erişimini sağlayan uygulamalar
tarafımızdan kurulmaktadır. Mayıs 2015 sonuna kadar tüm RES lerin sisteme dahil olması gerekmektedir.
NSC Teknoloji bu entegrasyonu hızlı, güvenilir ve kaliteli hizmet anlayışıyla gerçekleştirmektedir.
RITM Entegrasyonu için İletişim sayfamızdaki iletişim bilgilerinden bize ulaşabilirsiniz.

RITM SCADA Entegrasyonu referanslarımız:

 • Harmanlık RES
 • Koru RES
 • Mut RES
 • Ziyaret RES
 • Duzova RES
 • Salman RES
 • Karadere RES
 • Şadıllı RES
 • Manyas RES
 • Ortamandıra RES

TEİAŞ YAN HİZMETLER

TEİAŞ YAN HİZMET İLİŞKİLİ SİSTEMLER

TEİAŞ İletim sistemlerine bağlı her kurumun yapmakla yükümlü olduğu yan hizmetler
ile ilgili olarak Primer Rezerv  tutulmasına  ve  bununla  ilgili  verilerin  kaydına  ilişkin;
Primer  Frekans  Kontrol  ve  Kayıt  Sistemleri,   Sekonder   Rezerv  yükümlülüğü   olan
santrallerin Sekonder Frekans Kontrol Sistemi ve Reaktif Güç Destek veri kayıt sistemi
kurmaları zorunlu hale gelmiştir. NSC  Teknoloji  olarak  bu  alanlarda  müşterilerimize
uygun ve hızlı çözümler sunmaktayız.

 • PRİMER  FREKANS KONTROL VE KAYIT SİSTEMLERİ

Enerji  Santrallerinde  TEİAŞ’ ın zorunlu  kıldığı Primer Rezervin tutulması ve Frekans
değişimlerine tesisin bu rezervi kullanarak cevap vermesi için gerekli kontrol sistemleri
ve bu hizmete ilişkin veri kayıt sistemleri tarafımızdan kurulmaktadır. Daha önce EK-A
olarak gönderilen kayıt dosyaları TEİAŞ’ ın isteği doğrultusunda EK-B olarak gönderil-
meye başlanmıştır.

AES Entek Bursa Primer Frekans Kayıt Sistemi EK-B Dönüşümü
AES Entek Bursa tesisinde daha önce EK-A için gerçekleştirilmiş kayıt sistemine ait
yazılımlar tarafımızdan değiştirilerek EK-B ye uygun hale getirilmiştir. Sistem düzenli
olarak verilerini EK-B formatında TEİAŞ’ a göndermektedir.

Bis Enerji Primer Frekans Kayıt Sistemi EK-B Dönüşümü
Bis Enerji Elektrik Üretim A.Ş. de Sekonder Frekans Kontrol Sistemi ile birlikte EK-B ye
uygun kayıtlı verilerin gönderilmesi için gerekli yazılımlar yüklenerek sistem devreye
alınacaktır.

 • SEKONDER FREKANS KONTROL SİSTEMLERİ
Bis Enerji Sekonder Frekans Kontrol Sistemi
Bis  Enerji  Elektrik  Üretim  A.Ş.  410  MW  kurulu  gücüyle  Bursa’da yerleşik  önemli bir
doğalgaz kombine çevrim enerji santralidir. Bis Enerji Sekonder Frekans Kontrol Sistemi
tarafımızdan  gerçekleştirilerek  14.01.2012  tarihinde  TEİAŞ  testleri yapılarak devreye
alınmıştır. Tesis 6 adet Gaz türbiniyle başarılı bir şekilde TEİAŞ tarafından gönderilen SET
değerlerine cevap vermektedir. Sistemde  NSC  Entegrasyon  yazılımları  kullanılarak  gaz
türbinlerine minimum müdahaleyle son derece etkili sonuçlar elde edilmiştir.

 • REAKTİF GÜÇ VERİ KAYIT SİSTEMLERİ

AKSA Akrilik A.Ş.  Reaktif Güç Kayıt Sistemi
Aksa Akrilik A.Ş. Yalova da mevcut iki adet gaz türbinine ait veri kayıt sistemi transducer
montajları ve kablolamalar dahil olmak üzere anahtar teslimi olarak yapılmış, Eylül 2011
tarihinden itibaren çalışmaktadır. Ayrıca inşa edilen iki adet buhar türbinine ilişkin değer-
lerde tarafımızdan sisteme ilave edilmiştir.

Bis Enerji  Reaktif Güç Kayıt Sistemi
Bis Enerji Elektrik Üretim A.Ş. de Sekonder Frekans Kontrol Sistemi ile birlikte EK-C ye
uygun olarak verilerin kaydedilmesi ve kayıtlı verilerin gönderilmesi için gerekli yazılım-
lar yüklenerek sistem devreye alınmıştır.

AES Entek  Reaktif Güç Kayıt Sistemi
AES Entek Bursa tesisinde EK-C ye ilişkin verilerin kaydedilmesi ve kayıtlı verilerin
gönderilmesi için gerekli yazılımlar yüklenerek sistem devreye alınmıştır.

Güç Kalitesi Ölçüm Sistemi EK-8 TEİAŞ

TEİAŞ Güç Kalitesi Ölçüm Sistemi EK-8 duyurusu:

TEİAŞ 23.10.2013 tarihinde yeni bir açıklama yayınlayarak, yeni bağlantı yapan sistem kullanıcılarına
4 ay,mevcut sistem kullanıcılarına ise bağlantı anlaşmasının imzalanma tarihinden itibaren 12 ay süre
tanımıştır.Bu süre sonunda ilgili kullanıcıların EK-8 olarak yayınlanan tebliğe uygun olarak
sistemlerini kurup TEİAŞ kabullerinin yapılmasını istemektedir. NSC olarak gerekli bilgilendirmeler
müşterilerimize yapılmaktadır. Siz değerli müşterilerimizden ve web ziyaretçilerimizden gelişmeleri
sitemizden takip etmenizi rica ederiz.Konuyla ilgili yeni duyuruya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

“Teias Güç Kalitesi Duyurusu 23.10.2013”

Saygılarımızla,

Güç Kalitesi Ölçüm Sistemi:

TEİAŞ Bağlantı anlaşması imzalayan enerji santrallerine yeni bir tebliğ göndererek Milli Güç Kalitesi Ölçüm Sistemi kapsamında gerekli hazırlıkları yaparak tesislerinde Güç Kalitesi Ölçüm Sistemlerini Tesis etmelerini zorunlu kılmıştır. Bu sisteme ilişkin termin tarihinin açıklanmamasına karşın tesislerin gerekli hazırlıkları yapmaları için EK-8 olarak sistemin kurulması ve gerekli şartları bildirir bir doküman yayınlamıştır. Sistemin kurulumu için yeni tesislere 4 ay süre tanınmış, eski tesisler için ise kurulumla ilgili tarih netleştirilmemiştir. Bununla ilgili olarak TEİAŞ ın yakın zamanda bir açıklama yapması beklenmektedir.

NSC Teknoloji olarak sektörün ihtiyaçlarını ve yenilikleri sürekli takip eden firmamız Müşterilerine “Güç Kalitesi Ölçüm Sistemi” nin ihtiyaçlarını ve standartlarını karşılayacak altyapı ve proje çalışmalarını tamamlamış ve ilgilenen müşterilerine hizmet vermeye başlamıştır.

EK-8 Dökümanında yeralan gerekli IEC şartlarına haiz Güç Kalitesi Ölçüm Cihazlarının temin ve montajı, bu cihazların verilerinin TEİAŞ ın istediği formatlarda tesiste bulunan bir sunucuya aktarılması, bu sunucuda ilgili dökumanda yer alan veri ve olay kayıtlarının en az 6 ay süreyle tutulması ve TEİAŞ ın öngördüğü protokollerle sunucuya erişimini sağlayacak altyapının hazırlanması anahtar teslimi olarak tarafımızdan yapılmakta, uzaktan erişim teknolojileri sayesinde mevzuatta veya veri formatlarında meydana gelecek değişiklikler anında müşteri sunucularında güncellenmektedir.

Gerekli bilgi için iletişim sayfamızda bulunan kontak bilgilerinden bize ulaşabilirsiniz.

Scada ve Otomasyon Sistemleri

Enerji Scada sı:

 • Bis Enerji Lokal Scada Sistemi
 • ManyasRES Lokal Scada Sistemi
 • İstanbul Ulaşım A.Ş. Scada Revizyon İşleri
 • Ankara-Eskişehir Hızlı Tren Hattı Scada Revizyon İşleri

Merkezi Scada :

 • Fina Enerji 3 adet RES’in merkezi Scada sistemi

Otomotiv:

 • Toyota Türkiye RFID sistemi Scadası Revizyon işleri
 • Coşkunöz A.Ş. Pres Makinası İnternet üzerinden Kumanda Scadası

Ulaşım:

 • Riva Tünelleri Otomasyon ve Scada Sistemi

Gıda:

İstanbul Halk Ekmek Fırın Sıcaklık izleme otomasyon ve Scadası

Türbin HMI:

 • AES Entek Bursa Tesisi LM6000 türbin HMI larının yenilenmesi

Tuna Hes Santraline ait RGK Pano imalat görüntülerimiz.

.

.

.

.
.

.

.

.
.

.

.

.