NSC TEKNOLOJİ

ENERJİ SEKTÖRÜ

 • TEİAŞ Haberleşme Sistemleri
 • RTU, BTP Panosu ve Lokal Scada uygulamaları
 • Rüzgar Enerji Santralleri Merkezi Yazılımları
 • Enerji Santralleri Otomasyon ve Scada sistemleri
 • Primer Frekans Kontrol ve Veri Kayıt Sistemleri
 • Reaktif Güç Kontrol ve Veri Kayıt Sistemleri
 • Sekonder Frekans Kontrol ve Veri Kayıt Sistemleri
 • Dağınık Santralleri olan Şirketler için Merkezi Scada Uygulamaları
 • PMUM ve Gerçekleşen arz analizleri
 • Türbin HMI ve SCADA Sistemlerinin Bakımı, yenilenmesi ve değiştirilmesi
 • Türbin HMI ve Scada Alarmlarının bir merkezde toplanması
 • Enerji Santrallerinin Anons,CCTV,Merkezi Saat, yangın alarm sistemleri

OTOMOTİV SEKTÖRÜ

 • Üretim Hatları için RFID Sistemleri
 • Scada ve Otomasyon Sistemleri
 • Internet üzerinden erişim ve kumanda işlemleri

ULAŞIM SEKTÖRÜ

 • Raylı Ulaşım Scada Sistemleri
 • Anons, CCTV, Yolcu Bilgilendirme Sistemi,Haberleşme,Merkezi Saat Sistemleri
 • Trafo Merkezleri Otomasyonu
 • Tunel Otomasyon Sistemleri

GIDA SEKTÖRÜ

 • Fırın Otomasyon Sistemleri